ZigaForm version 5.9.1

Restauratie interieur Protestantse kerk Vlijmen

Categorie
interieur restauratie
Over dit project

Wanneer de Protestantse kerk in Vlijmen gesticht is, weten we niet precies. Wel tonen bronnen dat er in de middeleeuwen waarschijnlijk al een kerk stond op de plek van de huidige Grote Kerk. Door de jaren heen is de kerk verschillende keren noodgedwongen opnieuw opgebouwd en van uiterlijk veranderd. Binnen in de kerk bevinden zich eveneens eeuwenoude, bijzondere objecten. Om deze voor de volgende generaties te behouden, zijn we gevraagd om diverse objecten en interieurelementen te herstellen.

Van Geenen Restauratie werkt volgens de ethische code van Restauratoren Nederland. We streven er daarom naar om objecten zover mogelijk naar hun oorspronkelijke staat te herstellen. We gebruiken hiervoor zoveel mogelijk reversibele materialen en technieken.

In de kerk hebben we onder meer de preekstoel, diverse kerkbanken, het doophek en de orgelkast naar de originele staat hersteld.

Uitgangspunt voor de constructie van objecten vormt de stabiliteit ervan. Waar nodig worden objecten gedemonteerd en verbindingen gerepareerd. Zo bleek de constructie van de herenbank instabiel en hebben we deze hersteld.

Voor verlijmingen hebben we in de meeste gevallen reversibele beenderlijm toegepast.

Kleine beschadigingen, zoals deuken, krassen en oude spijkergaten hebben we gevuld met een harde stop-was vulling. Scheuren en open naden werden in eerste instantie gelijmd of opgeschoven. Als scheuren of naden groter waren dan 2 millimeter, dan werden deze hersteld door het instukken van eiken inleg. We hebben ervoor gezorgd dat deze naadloos aansloten bij de omgeving zodat ze voor het blote oog niet zichtbaar zijn.

Bij de herenbank zonder luifel zagen we aan de nog aanwezige scharnieren dat deze in het verleden 4 toegangsdeuren heeft gehad. We hebben de ontbrekende deuren geheel gereconstrueerd naar het voorbeeld van de nog aanwezige deuren. We hebben deze vervaardigd van kwartiers eikenhout. Zo is ook de herenbank in ere hersteld.

Van objecten die biologisch waren aangetast, behouden we verzwakte elementen met reversibele kunsthars of epoxide kunsthars. Delen die helaas niet meer te herstellen waren, hebben we in overleg vervangen. We hebben hiervoor materialen uit de constructieperiode van de objecten gebruikt, welke goed aansluiten bij de oorspronkelijke elementen. In ons atelier beschikken we over een ruime collectie materialen uit verschillende periodes. Aangebrachte restauraties zijn gekleurd en geretoucheerd voor een zo onzichtbaar mogelijk resultaat.

Voor de afwerking hebben we onderzocht hoe de bestaande afwerking was opgebouwd. Als we niet oorspronkelijke afwerking aantroffen, zoals op verschillende kerkbanken, hebben we die hersteld door deze te verwijderen. Vervolgens vervingen we die door de oorspronkelijke, traditionele was afwerking op basis van bijenwas. Op plekken waar een oorspronkelijke afwerking aanwezig was, zoals op de preekstoel, hebben we deze naar de gewenste kleur en glansgraad opgewerkt. 

De bijzondere objecten in de Protestantse kerk in Vlijmen zijn nu weer klaar en bestendig voor de toekomst. Wilt u een bijzonder interieur laten renoveren? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Wij voeren restauraties uit voor zowel organisaties als particulieren. Bekijk ook andere restauraties aan interieurobjecten die we hebben mogen uitvoeren.

Bel Dirk-Olaf van Geenen